Orange vattenspegel, aluminium, papper, järntråd
Utan titel, bemålad alluminium
Variationer - hommage à Glenn Gould, mobiler, aluminium, papper, akryl
Hägring, aluminium, papper, vinyl
Borstakärr, bemålad aluminium
Invit, bemålad aluminium
Klematis, järntråd, aluminium
Summer blues, aluminium och järntråd
Vattenspegel, aluminium och järntråd
Sprickan, papper på aluminium
Vågen. aluminium, papper, vinyl
Balansakt I, bemålad aluminium
Utan titel, papper på aluminium
Blå, papper på aluminium
Vintermorgon, aluminium
Dansande, järn
Ringdans, järntråd, aluminium, papper
Calor, aluminium och papper
Höst, aluminium och papper