Pop up utställning i samarbete med Birgitta Wallin
Svenska Bilder, april 2013.